Skip to main content
De Boerderijwinkel is gesloten | online shop 24/7 geopend

Disclaimer

Disclaimer website www.hoeveravenstein.nl

  1. Hoeve Ravenstein besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website.
  2. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Hoeve Ravenstein is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Hoeve Ravenstein of door U aan Hoeve Ravenstein middels de website van Hoeve Ravenstein of anderszins langs elektronische weg.
  3. Tevens aanvaardt Hoeve Ravenstein geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of idee├źn verstrekt door of namens Hoeve Ravenstein via deze website.
  4. Hoeve Ravenstein aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.
  5. Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn.
  6. Hoeve Ravenstein garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.