Skip to main content
De Boerderijwinkel is gesloten | online shop 24/7 geopend

Stichting Hoeve Ravenstein

Op Landgoed Groeneveld vindt u boerderij Hoeve Ravenstein. Het houden van Belgische witblauwe koeien begon zo’n 45 jaar geleden als hobby van ons, Jan en Gerda Tupker, maar is ondertussen uitgegroeid tot een mooi familiebedrijf met de verkoop van vlees van eigen runderen en biologische- en streekproducten. Op 17 februari 2011 is onze Boerderijwinkel gaan draaien onder leiding van onze dochter Saskia. Nu anno 2023 draaien Saskia en schoonzoon Arnold gezamenlijk de winkel met een fijn team van medewerkers. Zoon Jeroen beheert de landerijen en repareert machines. Onze andere dochter Esther doet de werkzaam heden achter de schermen, zoals het onderhouden van de online kanalen. Zo hebben we met zijn allen een mooi familiebedrijf neergezet waar we met z’n allen trots op zijn!

Wij zijn ooit begonnen met een kalfje in een kolenhok en wilden in de jaren tachtig wat koeien houden om te gaan melken. Echter we hadden geen quotum, dus was dit uitgesloten. Later besloten we Belgische witblauwe koeien te houden en dat is de basis geworden van onze fokkerij. Toen kwam in 2001 de MKZ (Mond-en-klauwzeer). Dit was voor boeren zeker geen makkelijke tijd. Er zijn veel koeien afgemaakt en er waren heel beperkingen, zoals een vervoersverbod voor vee. Stichting Milieubewust heeft toen Adopteer Een Koe in het leven geroepen, om de boeren een hart onder de riem te steken en burgers wat meer in contact te laten komen met de boerderijen en hun mooie producten. Tot aan de dag van vandaag zijn we hier nog bij aan gesloten.

Door de MKZ konden ook onze koeien niet meer de veemarkt toe en vanaf dat moment zijn we ons vlees zelf aan particulieren en restaurants gaan verkopen vanuit de bijkeuken in Soest. Er waren veel mensen die bewust wilden leven en zochten eerlijk vlees van koeien die een goed leven hadden gehad. Dit was de voornaamste reden dat wij zijn gestart met het verkopen van vleespakketten op een duurzame manier.

De boerderij

Hoeve Ravenstein

Vleesvee fokken op een natuur- en diervriendelijke manier

Hoeve Ravenstein

2010 de start van Hoeve Ravenstein

Hoeve Ravenstein

In 2006 begonnen de onderhandelingen om de boerderij Hoeve Ravenstein te pachten. De boerderij en buitenplaats zijn monumenten, dus alles moest zorgvuldig doordacht worden. 2010 was het jaar dat de verbouwing van Hoeve Ravenstein dan eindelijk mocht starten! Wij, Jan en Gerda hebben, een eigen koeien stal laten bouwen en in de winter van 2010 konden we onze koeien dan ook eindelijk onderbrengen in Baarn.
Onze doelstelling was toen al vleesvee fokken op een natuur- en diervriendelijke manier, met oog voor de toekomst en bovenal respect voor de natuur en leefomgeving.

De koeien grazen op de landerijen om de boerderij op het Landgoed Groeneveld en ‘s winters staan ze in onze potstal. Eerlijk boeren, dat kan hier op Hoeve Ravenstein!

Stichting Hoeve Ravenstein is opgericht op 21-10-2022 te Baarn
KVK 87946068
RSIN864456803
Activiteitomschrijving: Het bevorderen van het (her)ontdekken van een duurzame boer-burgerverbinding op basis van het streven om op een natuurvriendelijke manier, vers voedsel te produceren, tevens toekomstgericht met respect voor natuur- en leefomgeving op de boerderij.

Activiteiten: 94997
Bezoekadres: Groeneveld 3 3744ML Baarn
Postadres: is gelijk aan bezoekadres
Bankgegevens: Stichting Hoeve Ravenstein,
Rekeningnummer NL87 RABO 0370973437

Gegevens: Bestuurder
Datum in functie: 21-10-2022
Titel: Voorzitter
Naam: Jan-Kees Tupker
Geboortedatum: 18-05-1957
Geboorteplaats: Rotterdam
Geboorteland: Nederland
Woonadres: Groeneveld 3, 3744 ML Baarn
Bevoegdheid: Alleen /zelfstandig bevoegd

Gegevens: Bestuurder
Datum in functie: 21-10-2022
Naam: Parman Soemoredjo
Geboortedatum: 28-07-1949
Geboorteplaats: District Suriname
Woonadres: de Voorstekamp 1179, 6545 EG Nijmegen
Bevoegdheid: Alleen zelfstandig bevoegd

Gegevens: Bestuurder
Datum in functie: 21-10-2022
Titel: Secretaris penningmeester
Naam: Saskia van de Lagemaat – Tupker
Geboortedatum: 19-09-1986
Geboorteplaats: Soest