Skip to main content
De Boerderijwinkel is gesloten | online shop 24/7 geopend

Beste lezer,

We hebben met afgrijzen kennis genomen van de berichtgeving in het nieuws over misstanden in Nederlandse slachthuizen. Naar aanleiding hiervan willen we u graag op de hoogte brengen hoe het dierenwelzijn tijdens de slacht van de Livarvarkens waarvan wij het vlees verkopen is gewaarborgd.

Alle Livarvarkens worden geslacht in een kleinschalig slachthuis waar vakmensen zorg dragen voor de correcte slacht van deze dieren. De gehele keten van Livar is gecertificeerd met het Beter Leven Keurmerk 3 sterren van de Dierenbescherming. Dit houdt in dat ook het slachthuis aan deze eisen moet voldoen. Naast de strenge Nederlandse wettelijke eisen, voldoet het slachthuis waar de Livarvarkens worden geslacht, dus ook aan de extra eisen die worden gesteld in het kader van het Beter Leven Keurmerk. Dit houdt onder meer in dat in het slachthuis altijd een ‘Animal welfare officer’ aanwezig is, die speciaal is opgeleid om toezicht te houden op het dierenwelzijn van de te slachten dieren tijdens het slachtproces. Verder hebben alle medewerkers die met de dieren omgaan een dierenwelzijnsopleiding gevolgd. Doordat de gehele keten is gecertificeerd met het Beter Leven Keurmerk 3 sterren, betekent dit automatisch dat de extra eisen door een onafhankelijke organisatie worden gecontroleerd door middel van aangekondigde en onaangekondigde controles.

Door op deze manier samen te werken met zowel slachthuis als dierenbescherming denken wij het maximale te doen om ervoor te zorgen dat de dieren op een waardige manier geslacht worden. Dus zonder stress en pijn, dat is wat wij belangrijk vinden!

Van alle boerderijen die door de Dierenbescherming gecontroleerd worden voor het Beter Leven keurmerk, zijn de Livar boerderijen de enige die het 3 sterren keurmerk toegekend hebben gekregen, dit is het hoogst haalbare predicaat voor dierenwelzijn.

Ook voor onze runderen geldt dat ze aan het eind van een goed leven met respect worden behandeld.

Wij laten onze koeien slachten in een kleine ambachtelijke slachterij in Nijkerk. Het bedrijf heet ‘Slagerij/ Slachterij D. van Dasselaar’.

Wij brengen onze koe met eigen vervoer weg naar de slachterij en bij aankomst wordt het dier direct pijnloos geslacht. Hiermee voorkomen we dat de koe op groot transport moet en na een rit langs andere boeren en een wachtrij in het slachthuis wordt geslacht.

Het slachten en het versnijden van het vlees gebeurt onder strenge controles. Er zijn keurmeesters aanwezig en wij beschikken over diverse keurmerken zoals het IKB (integraal keten beheer) keurmerk.

Mocht u meer vragen hebben over het slachthuis of de manier waarop wij werken kunt u gerust telefonisch contact met ons opnemen en naar Gerda (de boerin) vragen.

Met vriendelijke groet,

Familie Tupker